سومین تجمع کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان در مقابل کارخانه

وبلاگ کارگری: اعتصاب کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان وارد چهارمین روز خود شد. گزارشات رسیده از گیلان حاکی از این است که امروز نیز برای سومین بار در چهار روز17278 گذشته یکصد و سی تن از کارگران این کارخانه با تجمع در مقابل ساختمان کارخانه خواستار پرداخت چهار ماه حقوق معوقه خود شدند. خلع از از شرکت پیمانکاری «گیلان آفتاب یکتا»، عقد قرارداد دائم و تسویه حساب بدهی شرکت با بیمه تامین اجتماعی از دیگر خواسته های دویست کارگر این کارخانه می باشد. تجربه نشان داده است که حمایت کارگران دیگر واحدهای تولیدی که از مشکلات مشابه رنج می برنند، از خواستهای حداقلی این کارگران، می تواند در به عقب نشینی وادار کردن کارفرما کمک بزرگی باشد.

توقف تولید از سوی کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق

وبلاگ کارگری: خبرهای امیدوارکننده ای از استان گیلان می رسد. کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان برای دومین روز متوالی در اعتراض به تعویق حقوق چهارماهه خود، تولید را در این کارخانه118822-719 خواباندند. به گزارش خبرگزاری ایلنا دویست تن از کارگران این کارخانه از روز گذشته با توقف تولید در مقابل ساختمان کارخانه تجمع کردند. تعویق در پرداخت حقوق از سوی شرکت، عدم واریز حق سنوات کارگران به شرکتهای بیمه، واگذاری بخش عمده ای از تامین نیروی انسانی به شرکتهای پیمانکاری زالو صفت که در سالهای اخیر به شکل گسترده ای رشد داشته اند، و پافشاری کارفرما و مدیران شرکت پیمانکاری به عقد قراردادهای موقت پس از بیش از پانزده سال، از جمله مواردی هستند که اعتراض کارگران را موجب شده است. از نکات مورد تاکید فعالین کارگری این است که هرچند این حرکت امیدوارکننده است، اما برای موفقیت این حرکت لازم است که کارگران دیگر واحدهای تولیدی که از مشکلات مشابه در رنج هستند از حرکت این کارگران حمایت کنند. حمایت از این کارگران حمایت از حقوق حقه کارگران سراسر کشور است.

چرا کارفرما می تواند ولی کارگران نمی توانند؟

وبلاگ کارگری: چرا کارفرمایان می توانند به دلیل کمبود نقدینگی حقوق کارگران را پرداخت نکنند، ولی کارگران نمی توانند به دلیل کمبود نقدینگی کرایه منزل خود را پرداخت نکنند؟ چرا کارفرمایان می توانند به دلیل فلاکت tajamoاقتصادی، حق بیمه مربوط به کارگران را به شرکت های بیمه نپردازند و درمان و بازنشستگی آنان را با مشکل روبرو کنند، ولی کارگران نمی توانند به دلیل فلاکت اقتصادی از پرداخت بهای قبوض آب، برق، گاز و تلفن خودداری کنند؟ چرا کارفرمایان می توانند برای دفاع از منافع سرمایه دور هم جمع شوند و تشکل های کارفرمایانه خود را تحت حمایت دولتِ وزین تشکیل دهند و کارگران نمی توانند برای دفاع از حقوق حقه خود انجمنهای صنفی خودشان را داشته باشند و اقدام به تشکیل سندیکا، از سوی دولتِ خدمتگزار اقدام علیه امنیت ملی محسوب شده و اقدام کنندگان باید آنقدر در زندان بمانند تا فلج شوند یا اینکه جان خود را برداشته و از کشور خارج شوند؟ 

روزی نیست که خبرگزاری های رسمی رژیم خبر تعویق در پرداخت حقوق کارگران، اخراج و بیکارسازی های روزانه، که از بس تکرار شده اند دیگر توجه دیگران را جلب نمی کنند، منتشر نکنند. این خبرگزاری ها  در حالیکه وانمود می کنند سنگ کارگران را به سینه می زنند در واقع منافع جناحی خود را دنبال می کنند. وگرنه سوالهای که مطرح شد ابتدائی ترین سوالیست که به ذهن می رسد. ولی از آنجائی که جواب به این سوالها ناندانی آنها را تعطیل می کند، اصلا از طرح این سوالها طفره میروند. جواب روشن است کارفرمایان می توانند چون رژیمی ضدکارگر به اشکال گوناگون، چه قانونی و چه به شکل مافیائی از آنان دفاع می کند. کارگران نمی توانند و یا حق ندارند، به دلیل اینکه همین رژیم سر تا به پا ضدکارگر از اجتماع کارگران وحشت داشته و هرگونه مطالبه جمعی را با تهدید، اخراج و زندان پاسخ داده و می دهد.

ادامهٔ مطلب »

شرکتهای پیمانکاری نمونه بارز بیرحمی سرمایه

وبلاگ کارگری: در شرایطی که خطر بیکاری از یکسو و عقد قراردادهای موقت از سوی دیگر امنیت شغلی میلیونها نفر از کارگران را در سراسر کشور با خطر مواجه ساخته است، رشد قارچ گونه شرکت های پیمانکاری که نتیجهکارگران و شرکت های پیمانکاری ناگزیر اقتصاد بیمار و وابسته به درآمدهای نفتی کشور است، به شکل جدی ته مانده درآمدهای کارگران را از آن خود کرده است. روز گذشته خبرگزاری دولتی ایلنا از حقه بازی شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی شازند خبر داد. براساس این خبر کارفرمایان این شرکتها با عدم درج عنوان شغلی کارگران در لیست بیمه ضمن فرار از پرداخت حق بیمه کارگران، بازنشستگی این کارگران را با مشکل مواجه ساخته است.

ادامهٔ مطلب »

پیروزی کارگران مخابرات روستائی پیروزی همه کارگران قراردادی است

وبلاگ کارگری: روز گذشته بالاخره تجمعات اعتراضی کارگران مخابرات روستائی نتیجه داد. براساس گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دیروز بالاخره مسئولان مذاکره کننده از جانب شرکت مخابرات با خواسته‌های کارگران معترضdownload-54 در خصوص پوشش مستمر بیمه ای و انعقاد قرارداد مستقیم کار با آن‌ها موافقت کردند. بیش از پانصد کارگر مخابرات روستائی به نمایندگی از سوی نه هزار تن از همکاران خود پس از برگزاری دوروز تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات توانستند مسئولین را به تن دادن به خواسته برحق خود، مبنی بر عقد قرارداد کار مستقیم و برخورداری از بیمه وادارند. براساس این گزارش در جلسه ای که روز گذشته میان نمایندگان کارگران معترض و سید هاشمی رئیس شرکت مخابرات ایران برگزار شد توافق نامه‌ای به امضای طرفین رسید. نماینده کارگران تجمع کننده در این رابطه گفت قرار شد این توافق نامه که بر لزوم پوشش بیمه‌ای مستمر کارگران و انعقاد قرارداد مستقیم کار با آن‌ها تاکید دارد همین امروز برای اجرا به مراکز شرکت مخابرات ایران در همه استان‌ها ابلاغ ‌شود. این پیروزی بر کارگران مخابرات روستائی و همه کارگران مبارک باد.

ادامهٔ مطلب »

چرا سرمایه هار شده است؟

وبلاگ کارگری: ویژه گیهای مراکز تولیدی کوچک در بسیاری از مواقع شرایطی فراهم آورده که صاحبان سرمایه هرگونه که خود بخواهند با کارگران برخورد کرده و در مواقعی حتی تره برای همین قوانین ضدکارگری مصوبه رژیم109922-47 هم خرد نمی کنند. اگر رژیم در سطح عمومی، با پروژه هائی هم چون طرح استاد – شاگردی در پی بهم ریختن صفها است، در سطوح پائین تر صاحبان کارگاههای کوچکتر از قبل در پی ایجاد روابط کاری مطابق سلیقه و میل خودبرآمده اند. به گفته وابسته خانه کارگر نیشابور کارخانه «خوراک دام و طیور هرم طلائی شرق» حقوقی را که برای کارگران در نظر می گیرد از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار نیز کمتر است. هم چنین، علاوه براین در حالی که قراردادهای منعقده حاکی از این است که وی موظف است مزایا و دیگر حقوق کارگران را پرداخت کند، وی از زیر بار قراردادها هم شانه خانه می کند. سه دهه سرکوب فعالین کارگری، افزایش روزافزون صف بیکاران و نبود تشکلهای مستقل، شرایطی را فراهم کرده که تشکلهای وابسته ای به مانند خانه کارگر خود را ترکتاز مبارزه کارگری معرفی کرده و در واقع کانون مبارزه مطالباتی کارگران را از پائین جدا کرده و آنها را محتاج دستان بالائی ها نشان دهند. بی جهت نیست که در نبود کارگران متشکل سرمایه چه از نوع کوچک و خردِ آن و چه از نوع بزرگ و دولتی آن اینگونه هار شده است.

ادامهٔ مطلب »

راه حل دولت برای حذف قراردادهای سفید امضاء، شعار یا واقعیت

وبلاگ کارگری: معاون توسعه اشتغال وزیر کار ادعا کرد وزارت کار با کارفرمایانی که اقدام به انعقاد قرارداد سفیدامضاء با کارگران می کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد. وی با بیان اینکه قراردادهای سفید امضاء بیشتر در download9کارگاههای کوچک منعقد می شوند، راه حلِ برخورد با این کارفرمایان را بازدید بازرسان وزارت کار از این کارگاهها و شکایت کارگران اعلام کرد.

ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: