روزشمار کارگری؛ فروردین ماه 1392

جنبش کارگری و مروزی بر اعتصابات و اعتراضات کارگران در ایران (لطفا روی لینک کلیک کنید)may08

روند پرشتاب رويدادهای کارگری در تمامی سال گذشته و درآستانه عید نوروز، با تعمیق يافتن بحران اقتصادی وبا توجه با تحريم های گسترده امپريالیسم جهانی، فقرومسکنت شتابانتری را بر حیات جامعه ما تحمیل کرده است. همه چیز گواه تورم وگرانی وتقلیل شديد قدرت خريد کارگران ونگرانی فزايندە ازبیکاری وازدست رفتن محل های اشتغال وبويژە سطح نازل دستمزدها، در برابر اين گرانی ها است.

روزشمار کارگری سه ماهه مهر– آبان – آذر سال ۱۳۹۰ – ۲۰۱۱

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران ودیگرجنبش های اجتماعی درایران
روزشمار کارگری سه ماهه مهر– آبان – آذر سال ۱۳۹۰ – ۲۰۱۱
گردآورنده و تدوين:
اميرجواھری لنگرودی
amirjavaheri@yahoo.com
بهمن ۱۳۹۰ برابر با ژانويه ۲۰۱۲
نگاه اجمالی به روز شمار کارگری
سه ماهه مهر- آبان – آذر۱۳۹۰

درارزیابی آنچه که مربوط به روزشمارکارگری سه ماهه گذشته است.می توان پارامترهای گوناگونی رابرشمرد ولی تلاش خواهم کرد تاحول اصلی ترین عرصه های مبارزاتی سه ماهه (مهر- آبان – آذر) مکث و درنگ بیشتری می نمایم . نقاط قوت و ضعف آنرا برشمرده و نقدو نظر خواننده گان روزشمارکارگری را نسبت به این نکات جلب نمایم .
ارزیابی ازاعتصاب غذای بزرگ کارگران پتروشیمی بندرامام درماهشهر – اصلاحیه قانون کاروکنش و واکنش های خود کارگران وتشکل های مستقل کارگری پیرامون آن – بازداشت رضا شهابی کارگروخزانه دارهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه واعتصاب غذای سی روزه رضاشهابی درزندان اوین ووضعیت علی نجاتی و ابراهیم مددی و بهنام ابراهیم زاده واحضارها ودستگیری سایرکارگران زندانی برپایه اخبار روزشمارکارگری و تشکیل کمیته اقدام در دفاع از رضا شهابی و غیره – فاجعه دلخراش سوختن و جان باختن هیجده کارگر کارخانه نورد فولاد غدیر یزد وابعاد مربوط به حوادث کاری حین کارکارگران – تعطیلی کارخانه خودرو تبریزوبیکاری کارگران آن درآذرماه ۱۳۹۰وپیامد های سیاست تحریم اقتصادی سرمایه داری جهانی دربخش های مختلف صنایع وزندگی کارگران کشوروهمچنین درهمزمانی آذر ماه سال ۱۳۹۰ با اولین سالگرد اجرایی شدن پروژه اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی » هدفمند سازی یارانه ها » وانعکاس آن در زندگی کارگران وتهیدستان جامعه ایران بشکل دقیق تر درنگاه اجمالی به روزشمارکارگری سه ماه یاد شده داشته باشم : ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: